ชมช็อดเด็ดเจ ชนาธิปเปิดบอลไปให้เจโบทรอยด์โหม่งเกือบเป็นประตู

 

ชมช็อดเด็ดเจ ชนาธิปเปิดบอลไปให้เจโบทรอยด์โหม่งเกือบเป็นประตู